LUẬT SƯ ĐẶNG BÁ KỸ

Điện thoại: 090 594 8389 - 0987 860 653

Email: luatsubaky@gmail.com 

Trang Fanpage Facebook: Luật sư Đặng Bá Kỹ

Website: http://luatsudangbaky.com

Địa chỉ: Quận Bình Thạnh/Quận Gò Vấp/Thành Phố Thủ Đức, TP.HCM